معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی سیستان بلوچستان

یکشنبه, 10 آبان 1394 ساعت 16:12

فهرست دوره‌های آموزشی کوتاه مدت - گروه کشاورزی و منابع طبیعی

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)
 کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
ردیفنام دورهطول دوره (ساعت)مبلغ (ریال)
دوره های تخصصی آموزشی باغبانی و زراعت
1 مدیریت چمن 45:30  
2 کارگاه تکنولوژی تولیدات گلخانه ای 51  
3 اصول و مبانی کشت هیدروپونیک 40  
4 پرورش هیدروپونیک گل میخک 40  
5 پرورش و تولید خیار گلخانه ای در بسترهای خاکی 24  
6 پرورش و تولید گوجه فرنگی گلخانه ای در بسترهای خاکی 24  
7 کاشت و پرورش گلهای فصلی (گلهای فضای آزاد) 42  
8 دوره آموزشی فضای سبز(مقدماتی) 12  
9 دوره آموزشی فضای سبز(طراحی) 12  
10 پرورش هیدروپونیک گل ژربرا 40  
11 پرورش هیدروپونیک گل رز 40  
12 پرورش موز در گلخانه 34  
13 اصول و مبانی کشت و پرورش سیب 62  
14 اصول و مبانی کشت و پرورش انگور 68  
15 اصول و مبانی کشت سبزی در فضای آزاد 32  
16 تربیت و هرس درختان میوه 34  
17 پرورش گیاهان زینتی و آپارتمانی 46  
18 پیوند در گیاهان مثمر و غیرمثمر 90  
19 اصول و مبانی کشت بافت و ریزازدیادی درختان میوه 72  
20 بهره برداری از پسماند و ضایعات کشاورزی به منظور تولید کمپوست و ورمی کمپوست 45  
دوره های تخصصی آموزشی گیاهان دارویی
21 روشهای تکثیر، کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی 41  
22 کشت بافت گیاهان دارویی 55  
23 تکنولوژی بذر گیاهان دارویی 30  
24 کاربرد گیاهان دارویی در دامپزشکی (مقدماتی) 20  
دوره های تخصصی آموزشی علوم دامی و دامپزشکی
25 تلقیح مصنوعی در گاو و گاومیش 40  
26 جیره نویسی طیور (استفاده از نرم افزارهای مربوطه) 57  
27 تربیت کارگر ماهر زنبورداری 40  
28 پرورش گاو شیری 30  
دوره های تخصصی آموزشی منابع طبیعی
29 کاربرد روشهای آماری در منابع طبیعی 32  
30 معرفی و شناسایی گیاهان مهم بوته ای و فورب مراتع ایران 42  
31 آشنایی با نحوه شناسایی گرامینه های مهم با استفاده از کلیدهای گیاه شناسی 70  
32 پرورش صنعتی قارچهای خوراکی 91  
33 مبانی کشت و پرورش ریز جلبکها و کاربرد آنها 20  
34 کاربرد نرم افزار ILWIS 3.2 مقدماتی و پیشرفته در منابع طبیعی و کشاورزی  60  
35 کاربرد نرم افزار ایلویس در منابع طبیعی (دوره فشرده)

30

 
36 کاربرد نرم افزارهای آماری در تجزیه و تحلیل طرحهای کشاورزی 90  
37 آموزش نرم افزار Arc GIS در منابع طبیعی و کشاورزی 30  
38 آموزش نرم افزار ایدریسی سری 3.2 و کلیمانجارو در علوم زمین 42  
39 سنجش از دور و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی با استفاده از نرم افزار Erdas Imagine 44  
40 نقشه خوانی 26  
41 استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی و کاربردهای آن - GPS 30  
42

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پروژه ها

20  
43 آموزش طبقه بندی پوشش گیاهی محیطهای طبیعی به روش تحلیل دور طرفه گونه های معرف و آنالیز خوشه ای 34  
44 دوره عمومی ماهیان گرمابی 31  
45 مدیریت تولید و پروش ماهیان گرمابی 18  
46 مباحث تکمیلی در پرورش ماهیان گرمابی 34  
47 مدیریت هوادهی و تنظیم اکسیژنی استخرهای ماهیان گرمابی 20  
48 دوره عمومی ماهیان سردآبی 26  
49 مدیریت مولدین وتکثیر ماهیان سردآبی 18  
50 مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی 16  
51 آموزش محیط زیست (تنوع زیستی و مفاهیم آن) 20  
52 کاربرد روشهای تصمیم گیری چند معیاره در آمایش سرزمین 16  
53 کاربرد نرم افزار Lingo در حل مسائل مدیریت منابع طبیعی 24  
54 کاربرد بیوانفورماتیک در بررسی تنوع زیستی 24  
55 آشنایی با طراحی و تزیین آکواریوم 16  
56 آشنایی با مدلهای عددی و نقش آنها در مدیریت محیط زیست و منابع آب سطحی 14  

ثبت نام

بازدید 2512 بار

فروشگاه!
راهنمایی!
کتاب ها!