معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی سیستان بلوچستان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان
اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها (8)

تفاهم نامه آموزشی فی ما بین اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و دادگستری کل استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و انجمن مدیران کنترل کیفیت استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و فرمانداری شهرستان خاش

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و شرکت گاز استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی جهاددانشگاهی استان و اداره کل استاندارد استان

دوشنبه, 27 مهر 1394 ساعت 08:01

دریافت مجوز Rhino

دریافت مجوز برگزاری دوره آموزشی نرم افزار Rhino توسط مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان


فروشگاه!
راهنمایی!
کتاب ها!