معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی سیستان بلوچستان

دوره‌های آموزش مهارتهای عمومی ویژه مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی2دوره-های-آموزشی

    جهاددانشگاهی واحد استان سیستان و بلوچستان در پی تفاهم نامه شماره 94/23147/م مورخ 94/06/02 دفتر مرکزی این نهاد با دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور، دوره های آموزش مهارتهای عمومی ویژه مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی را در استان سیستان و بلوچستان برگزار می کند. هدف از برگزاری این دوره ها افزایش دانش و ارتقاء مهارتهای تدریس مدرسان محترم همکار با مراکز آموزش علمی کاربردی می باشد. 

این دوره که معادل 40 ساعت آموزش در نظر گرفته شده شامل 2 بخش آموزش حضوری که بصورت یک کارگاه یکروزه 8 ساعته برگزار خواهد شد و آموزش الکترونیک میباشد. در پایان دوره از متقاضیان شرکت در دوره بصورت آنلاین آزمون پایان دوره به عمل خواهد آمد و به مدرسانی که موفق به اخذ حداقل نمره قبولی در آزمون شوند گواهینامه گذراندن دوره مذکور اعطاء خواهد شد.

متقاضیان شرکت در دوره فوق الذکر که پس از تایید دانشگاه جامع ثبت نام آنها قطعی خواهد شد بسته آموزشی شامل 3 جلد کتاب و 16 حلقه CD دریافت خواهند نمود و پس از شرکت در کارگاه یکروز حضوری زمان آزمون آنلاین آنها اطلاع رسانی خواهد شد.


فروشگاه!
راهنمایی!
کتاب ها!