معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی سیستان بلوچستان

KomakParastariبرگزاری دوره آموزشی کمک پرستار توسط جهاددانشگاهی استان:

جهاددانشگاهی واحد سیستان و بلوچستان در پی تفاهم نامه شماره 139/141/د مورخ 94/03/24 دفتر مرکزی این نهاد با معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس اعلام نیاز دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، زابل و ایرانشهر، آموزش تعداد محدود کمک پرستار با ترکیب جمعیتی 20 درصد خواهر و 80 درصد برادر را دردست اقدام دارد.


علاقه مندان و واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سایت http://92.242.222.25/parastari/default.aspx و دریافت فایل راهنما ضمن آگاهی از شرایط و قوانین و مقررات نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. این دوره شامل سه بخش آموزش نظری به مدت 230 ساعت، آموزش عملی به مدت 70 ساعت و کارورزی به مدت 1080 ساعت می باشد. افرادی که پس از گذراندن آموزشهای نظری و عملی در آزمون جامع نمره قبولی کسب نمایند برای گذراندن دوره کارورزی معرفی خواهند شد و این افراد درصورتیکه پس از گذراندن دوره کارورزی و قبولی در مصاحبه های مربوطه، موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شوند، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بکارگیری در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه به عنوان کمک پرستار از اولویت برخوردار خواهند بود.

 از داوطلبان شرکت در این دوره درخواست می‌گردد پس از مراجعه به سایت مربوطه و پیش از انجام مراحل ثبت نام ضمن مطالعه مفاد مختلف با کلیک بر روی عبارت "جهت اطلاع از شرح وظایف کمک پرستاری می‌توانید فایل مربوطه را دانلود کنید"، فایل مذکور را دریافت و به دقت مطالعه نمایند.


فروشگاه!
راهنمایی!
کتاب ها!